hệ thống giao dịch điện tử e-student

Hướng dẫn sử dụng đăng ký tiện ích, dịch vụ

Ngày đăng 25/02/2021

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

1. Đăng nhập

2. Chọn menu Tiện ích, Dịch vụ - > Chọn dịch vụ cần đăng ký, số lượng bản

3. Nhập mô tả: học kỳ, năm học vào phần Ghi chú, Ngân hàng cần làm Thẻ vào phần ghi chú

4. Chọn nơi nhận kết quả

5. Đăng ký dịch vụ

 

 

Hotline : 1900-1580
(Miễn phí , 8-21h kể cả T7, CN)
Hotline chăm sóc khách hàng: 1900-1580
(1000đ/phút)
Tải ứng dụng trên điện thoại