hệ thống giao dịch điện tử e-student

Thông báo về việc sử dụng hệ thống Estudent

Ngày đăng 22/02/2021

GIỚI THIỆU ESTUDENT

Hệ thống Giao dịch điện tử Estudent là nơi tiếp nhận các yêu cầu về thủ tục hành chính đối với người học, cựu sinh viên, phụ huynh, thí sinh dự thi vào các bậc hệ đào tạo của trường.

1. Đối tượng là Sinh viên, học viên cao học, NCS đăng nhập bằng mã sinh viên và mật khẩu như ở trang online.buh.edu.vn

2. Đối tượng là Phụ huynh, cựu sinh viên, thí sinh (người dự thi, dự tuyển) phải đăng ký tài khoản trên hệ thống Estudent

3. Nhà trường đã khai báo các dịch vụ cho từng đối tượng người dùng trên hệ thống,  sau khi đăng nhập, tùy vào đối tượng, người dùng chỉ được lựa chọn các dịch vụ được phép và cần đăng ký, Sau khi đăng ký dịch vụ, người dùng phải thanh toán phí thông qua kênh Ví Việt hoặc Vietcombank Ecomerce.

4. Nhà trường tiếp nhận yêu cầu và xử lý yêu cầu, phản hồi, trả kết quả theo yêu cầu.

Lưu ý:

1. Làm Thẻ sinh viên kết hợp ATM thì trong phần ghi chú phải ghi Ngân hàng cụ thể

2. Đăng ký Bảng điểm học kỳ phải ghi rõ học kỳ, năm học

3. Bảng điểm năm học: Phải ghi rõ trong phần ghi chú năm học nào

 

Trân trọng

 

Hotline : 1900-1580
(Miễn phí , 8-21h kể cả T7, CN)
Hotline chăm sóc khách hàng: 1900-1580
(1000đ/phút)
Tải ứng dụng trên điện thoại